Duurzaam ontwikkelen en bouwen 

Duurzaam ontwikkelen en bouwen 

Wonen in een duurzaam gebied maakt het leven van een mens prettig: gezond, groen, veilig en comfortabel. Duurzaam bouwen met goede materialen klinkt misschien simpel, maar er komt heel wat bij kijken. De manier waarop je materialen in je woning verwerkt, bepaalt mede de levensduur van je woning. Daarom maken we bij onze projecten zo efficiënt mogelijk gebruik van materialen die onder meer geselecteerd zijn op duurzaamheid en kwaliteit. In de Waarden wordt volledig aardgasvrij gebouwd en daarmee sluit deze wijk helemaal aan bij het wonen van de toekomst. 

 

Energieneutraal wonen 

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en duurder. De verbranding van deze brandstoffen draagt sterk bij aan de klimaatverandering. Bij onze woningbouwprojecten is BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) de norm. Dit betekent dat de woningen comfortabel zijn, een minimale energiebehoefte hebben en aardgasvrij zijn. We passen, naast het gebruik van een bodemwarmtepomp en warmte-terugwin-ventilatiesysteem, onder andere maatregelen toe op het gebied van isolatie en beglazing om aan deze energieprestatienorm te voldoen, met als eindresultaat een zeer energiezuinige woning. 

 

Optimaal leefklimaat 

Je woning is voorzien van een gebalanceerd warmte-terugwin-ventilatiesysteem, dat alle lucht filtert van voordat deze de woning binnenkomt. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit en een gezonder leefklimaat. Voordat de lucht de woning weer verlaat, wordt bijna alle warmte eruit gehaald en weer terug de woning in gebracht. In de zomer wil je de warmte graag kwijt, dit gaat via een zogenaamde bypass.  

Standaard zijn de vloeren voorzien van vloerverwarming en -koeling. Dit zorgt voor extra comfort en een gelijkmatige temperatuur in huis, bij koud én bij warm weer. Radiatoren zijn hierdoor niet nodig en dat is weer gunstig voor mensen met allergieën, omdat er minder sprake is van stofverplaatsing. Samen met het energiezuinige warmte-terugwin-systeem zorgt vloerverwarming ook nog eens voor minder energieverbruik en lagere energielasten in je woning.   

 

CO2-neutraal project 

De Waarden is een van de CO2-neutrale projecten van Heijmans. Om als ontwikkelaar een bijdrage te leveren aan de energietransitie en hiermee gepaarde klimaatdoelstellingen, kiezen wij ervoor om dit project CO2-neutraal uit te voeren. Wat betekent dit? Dat bijna alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen. De keuze is hierbij gebaseerd op de ligging en vorm van de dakvlakken (noordzijde, dakkapellen, puntgevels of andere obstakels zijn hierbij uitgesloten). Gemiddeld krijgt een woning in de Waarden 10 zonnepanelen van ca. 375 Wattpiek op het dak. Dit staat gelijk aan een reductie op het elektraverbruik van jaarlijks ca. 3.400 kWh. Met de gemiddelde huidige energieprijs van € 0,50 / kWh betekent dit een bedrag van ca. €1.700,– / jaar welke door jou als toekomstige bewoner niet aan energiekosten hoeft te worden uitgegeven. Naast onze ambitie om een gezondere leefomgeving te creëren scheelt het voor jou in de portemonnee, mooie win-win-situatie  

 

Water en groen 

De Waarden grenst rechtstreeks aan het groene buitengebied van Best. Om je woning zo goed mogelijk te laten aansluiten op het landelijke karakter van de wijk en je leefomgeving nóg aantrekkelijker te maken, zorgen we voor de aanleg van groene hagen en bouwen we natuurinclusief. Dat betekent dat we rekening houden met de aanwezige flora en fauna. We plaatsen nestkasten voor vogels en stimuleren biodiversiteit door het toepassen van landschapsinrichtingen en planten die van oorsprong in de omgeving passen of al aanwezig zijn. Hiermee voorkomen we verdringing van de lokale flora en fauna.

Water is de bouwsteen in het ontwerp van Aarlesche Erven. De natte natuur van het Groene Woud is daarbij de inspiratiebron. Hemelwater wordt opgevangen en op verschillende manieren naar een stelsel van greppels geleid. Deze staan in verbinding met de sloten welke op hun beurt het Groene Woud voorzien van water.  

 

Sociaal 

De ontwerpers van Aarlesche Erven wisten meteen: Het bijzondere landschap en de rijkheid aan natuur moeten terugkomen in de nieuwe wijk. Het resultaat is een heerlijk groene leefomgeving die mens en natuur de ruimte biedt. De samenhang tussen wonen, werken, sporten, spelen en ontspannen vinden wij belangrijk. 

We stimuleren verbinding tussen bewoners en gebruikers door aandacht te hebben voor speel- en ontmoetingsplekken en door het creëren van aantrekkelijke collectieve ruimten. Het groene hart van Aarlesche Erven, de Wildernis, is daar een goed voorbeeld van en zorgt voor verbinding van de wijk. Het is een plek waar volop ruimte is om te spelen, te ontmoeten, om op te groeien.