Wat is BENG?

Wat is Beng?

En wanneer is BENG van toepassing? 

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Per 1 januari 2021 gelden er nieuwe eisen voor de energieprestatie van woningen en is het bij nieuwbouw verplicht om te voldoen aan deze BENG eisen. De nieuwe bouwregels stellen eisen aan fossiel energiegebruik en het opwekken van hernieuwbare energie van woningen. In een notendop betekent dit dat je bij de bouw van nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet houden met isolatie. Het toepassen van duurzame energie tijdens en na de bouw is ook opgenomen in de BENG regeling. 

De BENG-eisen zijn opgebouwd uit de volgende drie indicatoren die duidelijkheid bieden aan opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers: 

BENG 1. De maximale energiebehoefte per woning

Allereerst zijn er eisen gesteld aan de hoeveelheid energie die er nodig is om een woning te verwarmen en af te koelen, met andere woorden; wat heeft een woning gemiddeld aan energie nodig om de woning comfortabel te houden, gedurende het hele jaar. De maximale energiebehoefte wordt niet overschreden als de woning is voorzien van goede isolatie, optimale luchtdichtheid.

BENG 2. Het maximaal primair fossiel energiegebruik

Ten tweede zijn er eisen gesteld aan het maximaal primair fossiel energieverbruik. Dit maximale getal wordt bepaald aan de hand van de vraag: Hoeveel fossiele energie is er nodig om in de energiebehoefte van de woning te voorzien? Uiteraard ook afgezet naar gemiddeld gebruik, gemiddeld klimaat gedurende het hele jaar. Het primaire fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele brandstof die nodig is om de elelektriciteit op te wekken voor het gebruik in de woning. 

BENG 3. 50% hernieuwbare energie

Tot slot is het bij nieuwbouw verplicht om voor minstens 50 procent gebruik te maken van hernieuwbare energie. Dit percentage bereik je door bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen, zoals in dit project.

Uiteindelijk is het van belang dat elke woning een eigen kavel specifieke BENG berekening heeft. De optiekeuze van de koper bepaalt de uitgangspunten voor de definitieve berekening.  In de ontwerpfase van de woning worden de benodigde BENG maatregelen middels een standaard lijst benoemd. Waar nodig worden specifieke woningen vroegtijdig getoetst. In de uitwerkfase wordt vervolgens gebruik gemaakt van software, waarmee de woning wordt uitgewerkt. De maatregelen worden dan vastgesteld op basis van een set basis BENG berekeningen die als uitgangspunt dienen om ze project specifiek te maken. Na het vaststellen van de kopers keuzes dienen de berekeningen herijkt te worden.  Met name volume vergrotende opties en wijzigingen aan gevel en dak, hebben invloed op de BENG waarden.   

Eindresultaat is een kavel specifieke BENG berekening, die gebruikt wordt voor het energielabel.